LATVIJAS FUTBOLA TRENERU ASOCIĀCIJA (LFTA)*

Galvenie nosacījumi

1. LFTA izveidota brīvprātīgi, pēc Latvijā licencēto treneru vēlēšanās izveidot savu apvienību un būt pilntiesīgiem Eiropas Futbola Treneru Asociāciju Alianses (AEFCA) biedriem.

2. Organizācijas biedri var būt tikai Latvijā licencēti treneri (Latvijas iedzīvotāji), kuriem ir UEFA-PRO/-A trenera kategorija.

3. LFTA darba pamatvirzieni:

 • treneru izglītošana un izglītības līmeņa paaugstināšana;
 • futbola spēles attīstīšana Latvijā;
 • treneru profesijas popularizēšana;
 • treneru tiesību un interešu aizstāvēšana.

4. Organizācija sapulcējas vismaz reizi gadā, kopējā sapulcē.

5. LFTA vada Treneru Padome (11 cilvēku sastāvā), kuru ievēl kopējā sapulcē. Treneru Padome no sava vidus ievēl priekšsēdētāju.

6. Treneru Padome sanāk kopā (ne mazāk, kā reizi divos mēnešos), lai risinātu konkrētus jautājumus.

*LFTA izveidota: 2010.gada 17.decembrī.

TRENERU PADOMES SASTĀVS:

 1. Jānis Skredelis (priekšsēdētājs)
 2. Artūrs Zakreševskis
 3. Aleksandrs Starkovs
 4. Jurijs Popkovs
 5. Artūrs Šketovs
 6. Dainis Kazakevičs
 7. Jurijs Andrejevs
 8. Igors Stepanovs (vec.)
 9. Marians Pahars
 10. Georgs Gusarenko
 11. Mihails Zemļinskis

Piedāvājam iepazīties ar LFTA aktuālajiem jaunumiem:

latvijas futbola treneru asociācijas ziņas