Latvijas Futbola federācijas licencēta trenera ĒTIKAS KODEKSS 

Treneris ir galvenā figūra pievilcīga futbola tēla veidošanā. Tieši no trenera redzējuma ir atkarīgs, kā šo sporta veidu saprot spēlētāji, kurus viņš trenē. Viņam jāprot apvienot tehniskās, taktiskās, audzinošās, psiholoģiskās, un komunikatīvās kvalitātes. Ņemot vērā futbola un pedagoģijas attīstību trenerim nepārtraukti ir jāuzkrāj jaunas zināšanas. Trenera kompetence nepieciešama visās mācīšanas sfērās un tā parāda pietiekamas zināšanas, lai atrisinātu visas problēmas, kas saistītas ar laba futbolista audzināšanu. Ļoti svarīgi, lai pēc komunikācijām ar treneri futbolistam veidotos ne tikai pareiza uztvere par iemīļoto sporta veidu, bet arī par visiem dzīves aspektiem. Trenera uzvedībai jābūt kā, piemēram, it visās situācijās gan futbola laukumā, gan ārpus tā.

Trenerim ar savu paškontroli jābūt kā paraugam komandai un tās spēlētājiem.

Saprotams, ka katra trenera prioritāte ir uzvara, bet tā nedrīkst būt uzvara par katru cenu. Realitāte ir tāda, ka futbolistu apmācība nevar notikt bez izglītības bāzes, kas būtiski atšķiras katram vecumposmam.

Trenera galvenais uzdevums – sagatavot gudru, fiziski spēcīgu un kvalificētu futbolistu. Bet tajā pašā laikā nedrīkst aizmirst, ka pirmkārt, trenerim ir jāaudzina vesels un pilnvērtīgs sabiedrības pilsonis, kurš ne vienmēr kļūs par Nacionālās izlases spēlētāju, bet iespējams būs trenera, skolas vai kluba seja.

1. Trenera pienākumi ikdienas dzīvē, ārpus futbola laukuma

Trenerim nepieciešams:

1.1. Radīt priekšstatu par futbolu kā pievilcīgu sporta veidu, lai nākotnē viņa audzēkņiem būtu vēlēšanās palikt tajā kā spēlētājiem, treneriem, oficiālajām personām, sponsoriem, līdzjutējiem utt.

1.2. Nepārtraukti pilnveidot savas profesionālās zināšanas, izpētīt zinātniskos pētījumus un vadošo speciālistu praktisko pieredzi, un piemērot to treniņprocesā.

1.3. Nepārtraukti kontaktēties ar saviem kolēģiem, aktīvi piedalīties kursos, semināros, lekcijās utt.

1.4. Cieši sadarboties ar Latvijas Futbola federāciju un izlašu treneriem.

1.5. Izmantot iegūtās zināšanas, tehnikas un taktikas jomā, savā komandā, tajā pašā laikā cenšoties padarīt futbolu pievilcīgāku skatītājiem.

1.6. Aizsargāt futbolu no negatīvas ietekmes.

2. Pienākumi pret komandu un spēlētājiem 

Trenerim nepieciešams:

I. Vispārīgi:

2.1. Cienīt spēlētāju un komandas individualitāti.

2.2. Maksimāli piepūlēties, lai celtu spēlētāju un komandas tehnisko, taktisko, fizioloģisko un psiholoģisko līmeni, un tādējādi sasniegtu vēlamo rezultātu.

2.3. Izmantot dažādas metodes un līdzekļus, lai sasniegtu rezultātu saskaņā ar godīgas sportiskās cīņas principiem.

2.4. Spēlēs un treniņnodarbību procesā neizmantot metodes un līdzekļus, kas var kaitēt spēlētāja veselībai vai fiziskajai attīstībai.

 

II. Jauno futbolistu treniņu specifika:

Pievērst jauno futbolistu veselīgam dzīvesveidam un regulārām futbola nodarbībām.

Darboties tā, lai jaunais futbolists gūtu gandarījumu no futbola nodarbībām.

Neizmantot spiedienu uz jauno futbolistu, liekot pildīt vingrinājumus, kas viņam nav pa spēkam.

Spēlēs un treniņu procesā ļaut katram bērnam parādīt sevi vienādos apstākļos, neatkarīgi no sacensībās sasniegtā rezultāta.

Dot jaunajam futbolistam un viņa vecākiem pēc iespējas vairāk informācijas, kas saistīta ar traumu profilaksi, pareizu ēdināšanu, higiēnu utt.

 

3. Spēles noteikumu un sacensību reglamenta cienīšana

Katrā spēlē svarīgs ir rezultāts, bet atbildība par to, kādā veidā tas tiek sasniegts, pilnībā ir jāuzņemas trenerim un spēlētājiem.

Trenerim nepieciešams:

3.1. Visās sacensībās ievērot spēles noteikumus un reglamentu un attiecīgi instruēt savus padotos.

3.2. Novērst jebkādus mēģinājumus manipulēt ar spēles noteikumiem no savu spēlētāju puses.

3.3. Neizmantot spēles taktiku, kura balstīta uz pretinieku komandas spēlētāju traumēšanu.

3.4. Novērst konfliktu izcelšanos starp komandām, kas var izcelties dēļ spēlētāju izteicieniem.

 

4. Cieņa pret pretinieku

Trenerim nepieciešams:

4.1. Būt korektam pret pretinieku, spēlētājiem un oficiālajām personām, viņam jābūt par piemēru saviem spēlētājiem.

4.2. Ieaudzināt spēlētājos domu, ka „tavs pretinieks – nav tavs ienaidnieks”.

4.3. Neizvēlēties spēles taktiku, kura balstīta uz pretinieku provocēšanu.

4.4. Nepieļaut uz pretiniekiem vērstus negatīvus izteicienus vai komentārus.

 

5. Cieņa pret oficiālajām personām, kas apkalpo spēli (tiesnesi, tiesneša asistentiem, ceturto tiesnesi, spēles inspektoru un delegātu)

Trenerim nepieciešams:

5.1. Būt korektam pret oficiālajām personām, kuras apkalpo spēli.

5.2. Ņemot vērā tiesāšanas specifiku un sarežģījumus, kas var rasties spēles laikā, ar sapratni uzņemt visus tiesneša lēmumus.

5.3. Saprast, ka spēle ir divu cilvēku grupu opozīcija, kurām ir jāievēro vienādi noteikumi, un tiesneši, kā neatņemama spēles daļa, ir garants šo noteikumu ievērošanai.

 

6. Pienākumi pret līdzjutējiem un preses pārstāvjiem 

Trenerim nepieciešams:

6.1. Sniegt nepieciešamo informāciju preses pārstāvjiem, ievērojot personīgo konfidencialitāti.

6.2. Būt korektam pret līdzjutējiem un preses pārstāvjiem, neatkarīgi no spēles rezultāta un provokācijām no viņu puses.

6.3. Būt principiālam un stingram, noskaidrojot patiesību, un nepatiesas informācijas gadījumos, atjaunojot taisnīgumu.

7. Sankcijas 

7.1. Gadījumos, kad netiek ievēroti ētikas kodeksa noteikumi, trenerim tiek izteikts aizrādījums, bet rupja pārkāpuma gadījumā, pēc LFF treneru padomes lēmuma, trenerim var tikt pazemināta kategorija vai arī atņemta licence.