UEFA izpildkomitejas sēdē 2011. gada 28. janvārī kopā ar septiņām citām Eiropas valstu federācijām Latvijas Futbola federācija (LFF) tika uzņemta UEFA tiesnešu Konvencijā.

Tas ļāva saņemt UEFA papildus finansējumu tiesāšanas attīstībai Latvijā saskaņā ar Eiropas standartiem, kuri ietver tiesnešu – iesācēju piesaistes un noturēšanas, reģionālo, nacionālā līmeņa, augstākā līmeņa tiesnešu apmācības programmas un inspektoru darba organizāciju augstākā līmenī, pieredzējušu mentoru palīdzību talantīgajiem tiesnešiem, tādejādi ļaujot optimālā laikā spējīgākajiem tiesnešiem un asistentiem integrēties augstāka līmeņa sacensību tiesāšanā.

2014 . gada 5.-7. martā Latvijā viesojās UEFA pārstāvji Alan Snoddy un Nathalie Qaqaya, lai vērtētu Latvijas tiesnešu darba organizācijas atbilstību UEFA tiesnešu Konvencijai. Savas trīs dienu ilgās vizītes laikā UEFA pārstāvji veica spēkā esošās dokumentācijas pārbaudi un aizvadīja piecas intervijas ar augstākā līmeņa tiesnesi Vadimu Direktorenko, jauno tiesnesi Edgaru Maļcevu, LFF Tiesnešu komitejas priekšsēdētāju Vadimu Čerņikovu, reģionālo tiesnešu koordinatoru Andreju Sipailo un tiesnešu menedžeri Aleksandru Anufrijevu.


FOTO – LFF Tiesnešu daļas vadītājs Vadims Čerņikovs kopā ar Nathalie Qaqaya (pa vidu) un Alan Snoddy (no labās)

LFF Tiesnešu komiteja kopīgi ar LFF Tiesnešu daļu ir veikusi apjomīgu darbu, apkopojot un sistematizējot informāciju, kuru mēnesi pirms ierašanās pieprasīja UEFA kuratori. 36 jautājumu saraksts aptvēra visus futbola tiesāšanas attīstības Latvijā aspektus, sākot ar tiesnešu piesaistīšanas un noturēšanas programmām un beidzot ar jautājumiem par mūsu valsts elites tiesnešu un inspektoru apmācību.

FOTO - LFF Futbola tiesnešu akadēmijas dalībnieki 2014. gadā 

Rezumējot savu darbu Latvijā, UEFA pārstāvji LFF Tiesnešu komitejai rekomendēja lielāku uzmanību pievērst semināru organizēšanai reģionos, akadēmijas izveidei, vienojot visu ar futbola sacensību tiesāšanu saistīto oficiālo personu apmācību, kā arī LFF tiesnešu un asistentu apmācības procesa un programmu standartizācijai.

FOTO – Latvijas futbola tiesnešu inspektori 2014. gadā

Tikšanās laikā izdevās panākt vienošanos par papildu UEFA finansējuma saņemšanu papildu tiesnešu asistentu ieviešanai un viņu darbības attīstībai Latvijas Virslīgas čempionāta spēlēs. Tā rezultātā pēdējās sezonās jau ierasti katrā Virslīgas spēļu kārtā ir spēle, kuru apkalpo tiesnešu brigāde sešu cilvēku sastāvā.

FOTO - Pirmo reizi Latvijas futbola vēsturē Virslīgas spēli apkalpoja seši tiesneši

Alan Snoddy noslēgumā atzīmēja Latvijas tiesnešu struktūras izmaiņu lielo nozīmi – kopš 2014. gada 2. janvāra restrukturizācijas rezultātā ir izveidota visām UEFA tiesnešu konvencijas prasībām atbilstoša Tiesnešu daļa, kā arī pozitīvi novērtēja jau paveikto un nākotnē ieplānotos darbus.