Latvijas Futbola federācijas (LFF) izveidotā Tiesnešu akadēmija savu darbību uzsāka 2014. gada martā pēc konsultācijām ar FIFA un UEFA. Tiesnešu akadēmija ieviesta atbilstoši nolikumam par FIFA dalībasociāciju tiesāšanas organizāciju un tiesāšanas attīstības programmu.

LFF Tiesnešu akadēmijas mērķi:

 1. Visu līmeņu (sākot ar reģionālo un līdz pat elites līmenim) tiesnešu un asistentu apmācība, attīstība un pilnveidošana;
 2. Futbola sacensību tiesāšanas kvalitātes paaugstināšana;
 3. Spēles noteikumu vienāds traktējums;
 4. LFF tiesnešu skaita palielināšana;
 5. Sagatavošanas sistēmas, kas veicina termiņu ziņā optimālu spējīgāko tiesnešu un asistentu integrāciju augstāka līmeņa sacensību apkalpošanā, izveide.

LFF Tiesnešu akadēmijas uzdevumi:

 1. Visu ar tiesāšanu saistīto oficiālo personu apmācība, attīstība un pilnveide saskaņā ar vienotiem standartiem;
 2. Apmācības programmu adaptēšana visu līmeņu tiesnešiem (no reģionālā līdz elites līmenim);
 3. Kompleksa un secīga tiesnešu un asistentu sagatavošana, sākot ar praktiskās darbības agrīniem posmiem;
 4. Mūsdienīgu apmācības metožu izmantošana LFF tiesnešu un asistentu sagatavošanā;
 5. LFF inspektoru apmācība un attīstība;
 6. LFF tiesnešu un asistentu instruktoru apmācība, attīstība un pilnveide;
 7. Tiesnešu un asistentu vispārīgās un speciālās fiziskās sagatavotības līmeņa paaugstināšana.